Bất kì đề thi tiếng Anh nào cũng có một cấu trúc nhất định và đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh cũng không phải là ngoại lệ.

Điều này có nghĩa là mặc dù câu hỏi sẽ không lặp lại giữa đề các năm (tất nhiên?!), dạng câu hỏi sẽ lặp lại. Và đó là lí do bạn cần biết các dạng câu hỏi hay gặp trong đề thi THPT Quốc gia, và đặc biệt là trong đề thi năm 2019 vừa qua. 

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc đề thi môn tiếng Anh và hi vọng rằng điều đó sẽ giúp bạn lên kế hoạch chuẩn bị thật tốt cho môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 sắp đến. 

 

Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh 2019

Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 60 phút.


Đề thi năm 2019 gồm 12 dạng câu hỏi như sau:

STT Dạng câu hỏi

Số lượng câu hỏi trong

đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2019

1 Phát âm
(Pronunciation)
2
2 Trọng âm
(Primary stress)
2
3 Từ vựng
(Vocabulary)
7
4 Ngữ pháp
(Grammar)
7
5 Từ trái nghĩa
(Antonyms)
2
6 Từ gần nghĩa nhất
(Closest-meaning word)
2
7 Tình huống Giao tiếp
(Communication)
2
8 Tìm lỗi sai
(Errors detection)
3
9 Nối câu
(Sentences combination)
2
10 Chọn câu gần nghĩa nhất
(Closest-meaning sentence)
3
11 Điền vào chỗ trống
(Fill in the blanks)
5
12 Đọc hiểu
(Reading comprehension)
13
  Tổng cộng 50

 

 

Đề thi môn tiếng Anh năm 2019 có rất nhiều phiên bản khác nhau dành cho nhiều nơi (để đảm bảo các bạn không copy bài nhau!). Tuy nhiên các phiên bản này được "xáo" lại từ 4 đề chính có mã 401, 402, 403 và 404. 

Tất cả những đề này đều có cùng cấu trúc đề thi nêu trên, mặc dù thứ tự các phần sẽ không giống nhau giữa các đề có mã khác nhau. Tuy nhiên, dưới góc độ ôn thi của bạn, việc này chẳng gây ra thêm vấn đề gì vì đằng nào các bạn cũng phải chuẩn bị cho 12 phần này. 
 

Ở phần dưới đây, chúng ta sẽ đi vào chi tiết cụ thể cấu trúc của 12 dạng câu hỏi này nhé. 

 

Cấu trúc chi tiết đề thi THPT môn Tiếng Anh 2019

1. Dạng câu hỏi về Phát âm (Pronunciation)

Dạng câu hỏi phát âm sẽ cho bạn 4 từ và mỗi từ sẽ được gạch dưới ở một âm. 3 trong 4 từ đó sẽ có phần được gạch chân được đọc giống nhau. 
Nhiệm vụ của bạn là tìm từ còn lại: từ có phần phát âm khác so với 3 từ kia. 

 

Ví dụ:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 21 (đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

A. leave  

B. learn  

C. speak  

D. teach 

Đáp án là B do ea trong learn được phát âm là /ɜː/ Trong khi ea trong ba từ còn lại được phát âm là /iː/

 

Question 22 (đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

A. discussed  

B. performed  

C. cancelled  

D. followed

Ta sẽ tạm thời bỏ qua ed và xét âm đứng trước nó.

Đáp án là A do phụ âm là /s/ nên phát âm ed sẽ là /t/.

Trong khi 3 từ còn lại có phụ âm cuối lần lượt là /m/, /l/ và /w/ nên phát âm ed sẽ là /d/.

Đề 2019 gồm một câu về phát âm của nguyên âm và một câu về phát âm của đuôi -ednhưng năm 2020 đề chắc chắn sẽ khác đi. 

Số lượng âm có thể ra đề là rất nhiều nên bạn cần ôn lại các phát âm của tất cả những từ mà bạn đã học được trong SGK, đặc biệt là trong SGK tiếng Anh lớp 12. Ở mỗi Unit, bạn hãy chú ý đến phần "Pronunciation" ở mục E. Language Focus. 

Comment ở dưới những thắc mắc của bạn về phần này để được Luyện thi PRO giải đáp chi tiết cho bạn. 

 

2. Dạng câu hỏi về Trọng âm (Primary stress)

Dạng câu hỏi về trọng âm sẽ cho bạn 4 từ trong đó có 3 từ có trọng âm nằm ở một vị trí (tương đối) trong từ giống nhau.
Nhiệm vụ của bạn là chọn từ còn lại: từ có trọng âm nằm ở vị trí khác so với 3 từ kia. 

 

Cụ thể, nếu 3 từ có trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn từ cọn lại có trọng âm là âm đầu tiên thì bạn sẽ chọn từ có trọng âm rơi vào âm đầu tiên. 
 

Ví dụ: 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
 

Question 23 (đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

A. terrific  

B. beautiful  

C. general  

D. chemical

Bốn đáp án đều là tính từ có ba âm tiết nên trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất hoặc âm thứ hai.

Nếu âm thứ nhất có chứa âm ngắn (/ə/ hoặc /ɪ/) hoặc âm thứ hai là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ở đây chỉ có A.terrific (/təˈrɪfɪk/) là tuân theo quy tắc trên, với /ə/ là âm thứ nhất.


Question 24 (đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

A. provide  

B. listen  

C. repeat  

D. collect

Đáp án là B. listen (/ˈlɪsn/). Do bốn phương án án đều là động từ có hai âm tiết nên trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai. Chỉ có listen có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

 

Đề thi năm 2019 gồm 1 câu về trọng âm của từ có 2 âm tiết (thường là động từ) và 1 câu về trọng âm của từ có 3 âm tiết (thường là danh từ, tính từ). 

Tuy nhiên, đề thi không giới hạn số âm tiết trong từ và vì thế cách ôn tập đúng và đầy đủ nhất cho dạng câu hỏi này cho kì thi 2020 sắp tới là rà soát lại phát âm cho tất cả những từ vựng mà bạn đã học trong SGK các năm, đặc biệt là năm lớp 12. 

Comment ở dưới những thắc mắc của bạn về phần này để được Luyện thi PRO giải đáp chi tiết cho bạn. 

 

3. Dạng câu hỏi về Từ vựng

Dạng câu hỏi về từ vựng sẽ cho bạn một câu với một khoản trống.
Nhiệm vụ của bạn là: chọn từ thích hợp nhất trong 4 từ được cho để điền vào chỗ trống

 

 

Những câu hỏi này gọi là phần kiểm tra từ vựng vì bạn phải biết nghĩa của các lựa chọn thì mới điền đúng được. Bạn sẽ không thể loại suy chỉ dựa trên ngữ pháp để có thể tìm được lựa chọn đúng. 
 

Ví dụ:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
 

Question 6 (đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

I'm sorry. I didn't mean to ________ your feelings when I said such a thing.

A. injure  

B. hurt  

C. destroy  

D. break

Đáp án là B, hurt one's feelings nghĩa là làm tổn thương ai đó về mặt cảm xúc.

 

Question 13 (đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

The film was so intriguing that the audience were all ________ to the screen until the end.

A. stuck  

B. hooked  

C. glued  

D. attached

Đáp án là C, be glued to something (screen, the TV,...) nghĩa là chăm chú xem/theo dõi một cái gì đó.

Đề thi tiếng Anh năm 2019 gồm 7 câu hỏi về từ vựng, với đa dạng các loại từ được hỏi, không chỉ gồm các từ đơn lẽ mà còn cả các thành ngữ (idioms) hoặc những dạng cụm từ cố định (fixed phrases).

Dạng câu hỏi về Từ vựng là tương đối khó so với các dạng khác vì nó kiểm tra trực tiếp vốn từ của bạn. Bạn cũng có thể đoán, nhưng nhìn chung ngữ cảnh để đoán là khá hạn hẹp. 
 

Cách chuẩn bị tốt nhất cho phần này là học và hiểu thật nhiều từ, cụm từ xuất hiện trong tất cả 4 phần trong SGK (Phần đọc, nghe, nói và viết). Với mỗi từ, cụm từ, không chỉ học nghĩa mà còn học cách phát âm của từ và cách sử dụng từ. 

Nếu học như vậy, bạn sẽ có thể làm tốt không chỉ dạng câu hỏi về Từ vựng mà còn cả dạng câu hỏi về Phát âmTrọng âm đã đề cập ở trên. 
 

Comment ở dưới những thắc mắc của bạn về phần Từ vựng để được Luyện thi PRO giải đáp chi tiết cho bạn. 

 

4. Dạng câu hỏi về Ngữ pháp

Dạng câu hỏi về Ngữ pháp sẽ giống format với dạng câu hỏi về Từ vựng: bạn sẽ được cho một câu với một khoản trống.
Nhiệm vụ của bạn là: chọn từ thích hợp nhất trong 4 từ được cho để điền vào chỗ trống. 

 

 

Khác với phần Từ vựng, những câu hỏi ở phần Ngữ pháp sẽ kiểm tra kiến thức của bạn về ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao. 
 

Ví dụ:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
 

Question 11 (đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

If you follow my directions, you ________ her house easily.

A. will find  

B. would have found  

C. would find  

D. found

Đáp án là A. Mệnh đề if được chia ở hiện tại đơn, nên mệnh đề chính sẽ phải được chia ở hiện tại đơn hoặc tương lai đơn.

 

Question 12 (đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

The children are highly excited ________ the coming summer holiday.

A. with  

B. about  

C. to  

D. for

Đáp án là B. about, excited about nghĩa là hào hứng về một điều gì đó.

Đề thi tiếng Anh năm 2019 có 7 câu hỏi về ngữ pháp, kiểm tra về rất nhiều các chủ điểm ngữ pháp khác nhau như: mạo từ, câu điều kiện, các thì trong tiếng Anh, mệnh đề nhượng bộ, giới từ, phân từ, câu bị động với danh động từ, các cụm từ,...
 

Để chuẩn bị tốt cho phần này, bạn cần chú ý đến các cấu trúc ngữ pháp được sử dụng trong các các phần trong mỗi Unit. Đặc biệt, bạn cần làm kỹ các phần về ngữ pháp được đề cập trong mục "Grammar"  ở phần E. Language Focus trong SGK tiếng Anh 12. 
 

Chú ý: Trong đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh, các câu hỏi của phần Ngữ pháp và phần Từ vựng sẽ nằm xen kẽ với nhau, chứ không tách riêng ra một chuỗi liên tục các câu về từ vựng và một chuỗi các câu về ngữ pháp. 
 

Comment ở dưới những thắc mắc của bạn về phần Ngữ pháp để được Luyện thi PRO giải đáp chi tiết cho bạn. 

 

5. Dạng câu hỏi về Tìm từ gần nghĩa nhất (Closest-meaning word)

Dạng Từ gần nghĩa nhất cho bạn một câu trong đó có một từ / cụm từ được gạch dưới.
Nhiệm vụ của bạn là: chọn 1 lựa chọn có nghĩa gần nhất với từ  hay cụm từ được gạch dưới trong câu.

 

Bạn có thể thấy đây là một dạng câu hỏi rất trực tiếp về từ vựng. Khác với dạng Từ vựng mà chúng ta đã đề cập ở trên, ở dạng này bạn không phải điền vào chỗ trống, mà "chỗ trống" đã được điền và bạn chỉ cần chọn từ có nghĩa gần nhất với từ đó. 

Chú ý: 

 • Lựa chọn đúng là từ / cụm từ gần nghĩa nhất với nghĩa của từ hay cụm từ được gạch dưới. Gần nghĩa nhất không có nghĩa là đồng nghĩa hoàn toàn, không có nghĩa là có thể đặt lựa chọn đúng vào thay chỗ được gạch chân mà không làm thay đổi nghĩa của câu đi chút nào. 
   
 • Gần nghĩa nhất tức là: có ý đúng với ý của từ được gạch dưới, và so với các lựa chọn còn lại, nó đúng ý nhất. 

 

Ví dụ:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word (s) CLOSET in meaning the underlined word (s) in each of the following questions.

Question 18 (đề thi THPT môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

The young singer's career took off after her latest album topped the charts.

A. ended in failure

B. became successful

C. went unnoticed

D. remained unchanged

Chúng ta thấy cụm "album topped the charts" nghĩa là album dẫn đầu những bảng xếp hạng, từ đó đoán được career took off nghĩa là sự nghiệp trở nên thành công. Do đó đáp án là B.
 

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2019 có 2 câu với dạng Chọn từ gần nghĩa nhất. 

Comment ở dưới những thắc mắc của bạn về phần này để được Luyện thi PRO giải đáp chi tiết cho bạn. 

 

6. Dạng câu hỏi về tìm từ trái nghĩa (Antonyms)

Dạng câu hỏi Từ trái nghĩa cho bạn một câu trong đó có một từ / cụm từ được gạch dưới.
Nhiệm vụ của bạn là: chọn 1 lựa chọn có nghĩa trái với từ hay cụm từ được gạch dưới trong câu.

 

Ví dụ:  

Question 20 (được trích từ đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

For a fruitful discussion, the chairman should make sure that every member is at liberty to voice their opinions.

A. getting approval

B. having no restriction

C. getting satisfaction

D. having no freedom

Chúng ta có cụm từ "be at liberty to do sth" nghĩa là "được tự do làm gì đó" nên đáp án là D (no freedom nghĩa là không có tự do).
 

Đề thi tiếng Anh năm 2019 có 2 câu hỏi về từ trái nghĩa. 

Comment ở dưới những thắc mắc của bạn về phần Từ trái nghĩa để được Luyện thi PRO giải đáp chi tiết cho bạn. 
 

 

7. Dạng câu hỏi về Tình huống Giao tiếp

Dạng câu hỏi về giao tiếp sẽ cho bạn một đoạn hội thoại gồm vài câu trao đổi giữa 2 nhân vật. Trong các câu trao đổi đó, một phần, hoặc cả câu, sẽ được ẩn đi.
Nhiệm vụ của bạn: chọn lựa chọn hợp lí nhất để điền vào phần được ẩn đi.

 

 

Các tình huống được kiểm tra khá quen thuộc và dễ hiểu, như một đoạn đối thoại ở siêu thị giữa thu ngân và khách, ở khách sạn giữa nhân viên khuân vác và khách; hay hay người bạn nói về một chủ đề nào đó.

 

Ví dụ:

Question 15 (được trích từ đề thi THPT môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402): 

Linda and Peter are talking about safe driving.
- Linda: “I think drink-driving should be severely punished.”
- Peter: “ ________. It may cause accidents or even deaths.”

A. I don't think so   

B. I absolutely agree with you

C. I don't understand what you mean   

D. You must be kidding

Đáp án là B. Ta thấy rằng Linda đang đưa ra một ý kiến(drink-driving should be severely punished) và Peter cung cấp thêm dẫn chứng (it may cause accidents or even deaths), tức là Peter đồng ý với Linda.

 

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2019 có 2 câu hỏi với dạng bài Giao tiếp. 


Để ôn tập tốt cho phần này, bạn cần chú ý đến các cấu trúc và từ vựng dùng trong giao tiếp tiếng Anh. Đặc biệt, bạn cần chú ý đến phần Speaking trong SGK tiếng Anh 12. 

 

8. Dạng câu hỏi về Tìm lỗi sai (Errors detection)

Dạng câu hỏi tìm lỗi sai sẽ cho bạn 1 câu tiếng Anh trong đó có 4 từ hay cụm từ được gạch dưới. Một trong 4 phần được gạch dưới đó có lỗi sai, còn 3 phần còn lại không có lỗi. 
Nhiệm vụ của bạn: chọn lựa chọn tương ứng với phần có lỗi sai.

 

 

Những lỗi sai này có thể là lỗi về từ vựng hay ngữ pháp. 

 

Ví dụ:

Question 28 (được trích từ đề thi THPT môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402): 

With his important contributions, Albert Einstein considered one of the greatest physicists of all time.

Đáp án là C. Albert  Einstein được xem như là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại nên phải dùng bị động (is considered).

 

Question 29 (được trích từ đề thi THPT môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402): 

Our grandfather, who had an excellent memory when young, has become very forgettable in recent years due to his old age

Đáp án là C, phải là forgetful (đãng trí) thay vì forgettalbe (dễ bị lãng quên) mới đúng nghĩa của câu. (Ông của tôi, một người từng có một trí nhớ xuất sắc khi còn trẻ, đã trở nên rất đãng trí trong những năm gần đây vì tuổi già.)

 

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2019 có 3 câu hỏi với dạng Tìm lỗi sai. 

Comment ở dưới những thắc mắc của bạn về phần Chọn từ có lỗi sai để được Luyện thi PRO giải đáp chi tiết cho bạn. 

 

9. Dạng câu hỏi Nối 2 câu thành 1 (Sentences combination)

Dạng câu hỏi Nối câu sẽ cho bạn 2 câu.
Nhiệm vụ của bạn: chọn lựa chọn diễn đạt đúng và đầy đủ nhất ý của 2 câu được cho.

 

Ví dụ:

Question 25 (được trích từ đề thi THPT môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

He badly suffered cyberbullying himself. He realized the true dangers of social media only then.
A. Such was his suffering of cyberbullying that he didn't realise the true dangers of social media.
B. Only when he had realized the true dangers of social media did he badly suffer cyberbullying himself.
C. But for his terrible suffering of cyberbullying, he wouldn't realise the true dangers of social media.
D. Not until he had badly suffered cyberbullying himself did he realize the true dangers of social media.

Đáp án là D (Cho đến khi tự mình chịu đựng việc bị tấn công qua mạng, anh mới mới nhận ra sự nguy hiểm của truyền thông xã hội.)

Đáp án C nếu xét về nghĩa là đúng, nhưng sai về thì (ở hiện tại) trong khi đề bài ở quá khứ.

 

 

Question 26 (được trích từ đề thi THPT môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

Mike didn't follow his parents' advice on choosing his career. He regrets it now.
A. Mike regrets having followed his parents' advice on choosing his career
B. Mike wishes he had followed his parents' advice on choosing his career.
C. If only Mike followed his parents' advice on choosing his career.
D. If Mike followed his parents' advice on choosing his career, he would regret it.

Đáp án là B (Mike ước rằng anh ấy đã nghe theo lời khuyên của bố mẹ về việc chọn ngành).
 

 

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2019 có 2 câu hỏi với dạng Nối câu. Comment ở dưới những thắc mắc của bạn về phần Nối câu để được Luyện thi PRO giải đáp chi tiết cho bạn. 

 

10. Dạng câu hỏi Chọn câu gần nghĩa nhất (Closest-meaning sentence)

Dạng câu hỏi Chọn câu gần nghĩa nhất sẽ cho bạn một câu và 4 lựa chọn.
Nhiệm vụ của bạn: chọn câu gần nghĩa nhất với câu được cho

 

Ví dụ:

Question 30 (được trích từ đề thi THPT môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402):

“What have you done to my laptop, Jane?” asked Tom.

A. Tom asked Jane what she had done to his laptop.

B. Tom asked Jane what had she done to his laptop.

C. Tom asked Jane what has she done to his laptop.

D. Tom asked Jane what she has done to his laptop.

Đáp án là câu A, vì đây là tường thuật câu hỏi nên phải có đảo ngữ (thay vì để nguyên là had she như câu B). Câu C và D thì sai về thì (không lùi thì)

 

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2019 có 3 câu hỏi với dạng Chọn câu gần nghĩa nhất. 

Comment ở dưới những thắc mắc của bạn về phần Chọn câu gần nghĩa nhất để được Luyện thi PRO giải đáp chi tiết cho bạn. 

 

11. Dạng câu hỏi Điền từ vào chỗ trống (Fill in the blanks)

Dạng câu hỏi điền từ vào chỗ trống sẽ cho bạn 1 đoạn văn và một số chỗ trống.
Với mỗi chỗ trống, nhiệm vụ của bạn là: chọn lựa chọn đúng nhất trong 4 lựa chọn được cho để điền vào chỗ trống đó.  

 

Ví dụ:

(Được trích từ đề thi THPT môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402)

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 33 to 37.
 

Effects of television on childhood literacy 
 

From when they start in preschool, children spend more time watching television than participating in any other (33) ________ except sleeping. (34)________, this is not necessarily a bad thing.

The results of some research suggest that there is considerable overlap between the comprehension processes activated while reading and the processes (35) ________ take place during a period of television viewing. If this is so, it may very well be the case that children who learn comprehension skills from television skills from television viewing before they ready to read are (36) ________ with some very important tools when they later learn to read. It has been noted that children are frequently better at recalling televised stories they have watched compared to those they have simply heard. Due to the fact that it is a visual medium, television can present information more concretely than written and spoken text, making it an ideal medium in which to (37)________ some of the skills and knowledge needed for later reading.

 

Question 33:

A. activity

B. actively

C. activate

D. active

Đáp án là A. Do other là tính từ nên phía sau cần 1 danh từ.

 

Question 34:

A. Due to

B. Because

C. However

D. For example

Đáp án là C. Due to và Because không thể đứng trước dấu phẩy. Còn lại C và D thì C đúng hơn về nghĩa.

 

Question 35:

A. who

B. where

C. that

D. when

Đáp án là C, đại từ that được dùng để thay thế cho (the process)

 

Question 36:

A. covered

B. equipped

C. obsessed

D. occupied

Đáp án là B, equipped with something (được trang bị gì đó)

 

Question 37:

A. cultivate

B. allocate

C. manipulate

D. regulate

Đáp án là A (phát triển)

 

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2019 có 1 đoạn văn với 5 câu hỏi Điền từ vào chỗ trống. 

Comment ở dưới những thắc mắc của bạn về phần Điền từ vào chỗ trống để được Luyện thi PRO giải đáp chi tiết cho bạn. 

 

12. Dạng câu hỏi Đọc hiểu (Reading Comprehension)

Dạng câu hỏi đọc hiểu sẽ cho bạn một bài đọc và các câu hỏi trắc nghiệm về nội dung của bài đọc đó.
Nhiệm vụ của bạn là: trả lời các câu hỏi được cho dựa trên nội dung có trong bài đọc

 

 

Một số loại câu hỏi hay gặp trong phần Đọc hiểu là: 

 • Chọn tiêu đề cho bài đọc: thường ý chính của đoạn văn sẽ nằm ở đoạn đầu tiên.
 • Câu hỏi về những thông tin chi tiết được cung cấp trong bài đọc: đây là dạng câu hỏi có số lượng câu hỏi nhiều nhất.
 • Câu hỏi suy luận: đòi hỏi bạn phải tổng hợp thông tin ở nhiều phần trong bài đọc để có thể trả lời đúng. Dạng câu hỏi này khác với những câu hỏi về thông tin chi tiết: những câu hỏi đó có câu trả lời được đề cập cụ thể ở một nơi nào đó trong bài đọc. 
 • Những dạng câu hỏi khác: 
  • Câu hỏi về đại từ thay thế: bạn hãy đọc lại các chi tiết phía trước và sau đại từ đó để hiểu đúng được đại từ đó đang thay thế cho danh từ / cụm danh từ nào.
  • Câu hỏi về từ gần nghĩa: tương tự như cách làm phần từ đồng nghĩa của phần câu hỏi nhiều lựa chọn.
  • ...

 

Ví dụ:

(Được trích từ đề thi THPT môn Tiếng Anh 2019 - mã đề 402)

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 38 to 42.

Edinburgh, the capital of Scotland, is in the south-east of the country. Edinburgh is situated on the coast, and the beautiful, green Pentland hills are not far from the city centre. Castle Rock stands in the centre of Edinburgh and is the best place for fantastic views of the city. With a population of almost half a million people, the city is an exciting mix of traditional and modern.

The first stop for most visitors to the city is the castle on Castle Rock. It is certainly worth a visit and the area nearby is full of shops that sell whisky and tartans to the tourists. Edinburgh's most famous street, the Royal Mile, runs from the castle to the Palace of Holyroodhouse and the Scottish Parliament. Along the street, you can see many interesting buildings and you can stop for a drink at a traditional, old Scottish pub.

During your visit, you should certainly take the time to see other parts of the city. Princes Street has lovely gardens, museums and shops. The New Town is a superb area for walking with its attractive 18th century houses, offices and churches. Finally, the Grassmarket is an old part of the city, which is full of the cafés, bars and restaurants.

Edinburgh's nightlife is excellent. Clubs usually stay open until three in the morning. You can hear live music in pubs, choose from a number of first-class cinemas or go to a “ceilidh” (a traditional Scottish dance).

The best time to come to the city is in August. Thousands of people visit the Edinburgh Festival, the world's biggest arts festival held every summer. With concerts, opera, theatre and art exhibitions, there is something for everyone. For winter visitors, Hogmanay (the Scottish New Year) is also an incredible experience that you will never forget.
(Adapted from '“Straightforward - Pre-intermediate" by Phillip Kerr)

 

Question 38: Which best serves as the title for the passage? 

A. A Description of Scotland

B. Famous Cities in Scotland

C. The Future of Edinburgh

D. A Destination Guide to Edinburgh

Đáp án là D.

Xuyên suốt đoạn trích có thể thấy xuất hiện những cụm từ như "the first stop" (điểm dừng chân đầu tiên), "visitors" (khách tham quan), "during your visit" (trong hành trình của bạn) cùng những cấu trúc khuyên nhủ, đề nghị với should, can. Do đó tiêu đề "Destination Guide to Edinburgh" (Bài hướng dẫn những điểm đến tại thành phố Ediburgh) là đáp án đúng.


Question 39:The word “mix” in paragraph 1 is closest in meaning to ________.

A. action

B. mood

C. combination

D. mess

Đáp án là C. Danh từ "mix" có nghĩa là "sự hòa trộn, sự kết hợp". Ngoài ra, bạn có thể đoán được ý nghĩa của từ qua nghĩa của câu "thành phố này còn là một _____ thú vị giữa những nét truyền thống và hiện đại".

 

Question 40: The word “it” in paragraph 2 refers to ________.

A. the area

B. a visit

C. the city

D. the castle

Đáp án là D. Từ "It" ở đây đực dùng làm chủ ngữ thay thế cho danh từ chính trong câu văn trước đó, chính là điểm đến đầu tiên - lâu đài Castle Rock.

 

Question 42: According to paragraph 5, what is NOT true about the Edinburgh Festival?

A. It is a famous event.

B. It offers arts performances.

C. It attracts thousands of visitors.

D. It takes place in winter.

Đáp án là D (lễ hội diễn ra vào mua đông). Trong đoạn văn, có phần miêu tả về lễ hội Ediburgh như sau "the world's biggest arts festival held every summer" (lễ hội mỹ thuật lớn nhất thế giới được tổ chức vào mùa hè hằng năm).

Dạng câu hỏi Đọc hiểu chiếm số lượng nhiều nhất trong đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2019 với tổng cộng 13 câu hỏi cho 2 bài đọc:

 • 5 câu hỏi cho bài đọc 1 
 • 8 câu hỏi cho bài đọc 2 

 

Để ôn tập tốt cho phần này, bạn cần chú ý  phát triển kỹ năng đọc hiểu của mình thông qua các bài đọc ở phần Reading trong SGK tiếng Anh lớp 12. 

Comment ở dưới những thắc mắc của bạn về phần Đọc hiểu để được Luyện thi PRO giải đáp chi tiết cho bạn. 

 

Một số lưu ý khi đi thi

 

 1. Kiểm tra kỹ đề thi trước khi làm: đề thi phải đảm bảo đủ số lượng câu hỏi như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã.
   
 2. Làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm, không làm trực tiếp vào đề thi.
   
 3. Chỉ dùng bút chì để tô đáp án.
   
 4. Không để sót câu hỏi: nhiều thí sinh thường làm câu dễ trước, sau đó quay lại làm câu khó, dẫn đến trường hợp bị sót câu.
   
 5. Phải làm chủ thời gian: chỉ nên dành trung bình từ 45 giây -1 phút cho một câu.