Luyện thi Pro đã tổng hợp một số đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh của năm 2020. Các bạn có thể tham khảo và ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới nhé.

 

 1. Đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 - Trường THPT Lý Thái Tổ (Bắc Ninh) 

 2. Đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 - Trường THPT Đội Cấn (Vĩnh Phúc)
   
 3. Đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 - Trường THPT Yên Lạc 2 (Vĩnh Phúc) - Lần 1
   
 4. Đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (Vĩnh Phúc) - Lần 1
   
 5. Đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 - Trường THPT Ngô Gia Tự (Vĩnh Phúc) - Lần 1
   
 6. Đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 - Trường THPT Quang Hà (Vĩnh Phúc) - Lần 1
   
 7. Đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 - Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh) - Lần 1
   
 8. Đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 - Trường THPT Đồng Đậu (Vĩnh Phúc) - Lần 1
   
 9. Đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 - Trường THPT Chuyên Thái Bình (Thái Bình) - Lần 1
   
 10. Đề thi thử môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2020 - Trường THPT Chuyên Thái Bình (Thái Bình) - Lần 2