Điều khoản sử dụng

Ứng dụng Luyện Thi PRO dành cho iOS dành cho Android (từ đây về sau được gọi chung là 'Luyện Thi PRO') là phần mềm miễn phí được cung cấp bởi Công ty TNHH H2 Technology (giấy chứng nhận Đăng kí Kinh doanh số 0313469985, được cấp ngày 03/10/2015 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh).

Với việc truy cập và sử dụng Luyện Thi PRO, bạn đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với tất cả những điều khoản dưới đây, xin vui lòng không sử dụng Luyện Thi PRO.

Chính sách bảo mật

Luyện Thi PRO tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chúng tôi sử dụng những thông tin bạn chia sẻ, ví dụ như tên, email và số điện thoại, chỉ để cung cấp cho bạn những dịch vụ và hỗ trợ mà chúng tôi nghĩ là sẽ có ích cho bạn.

Nội dung chi tiết của Chính sách bảo mật của Luyện Thi PRO được ghi rõ ở đây.

Miễn trừ trách nhiệm

Luyện Thi PRO sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại nào, trong số đó bao gồm những thiệt hại gây ra do việc mất dữ liệu, lợi nhuận hay do sự gián đoạn của việc kinh doanh, được gây ra do việc sử dụng hay không thể sử dụng những tài liệu hay dịch vụ ở Luyện Thi PRO.

Ngoài ra, Luyện Thi PRO không đảm bảo về độ chính xác, kết quả sử dụng hay độ tin tưởng của việc sử dụng những tài liệu hay những thông tin liên quan đến các tài liệu trên những trang Web có đường kết nối từ Luyện Thi PRO.

Các điều khoản về việc sử dụng

Với việc sử dụng Luyện Thi PRO, bạn đồng ý tuân theo tất cả những điều khoản dưới đây:

  1. Bạn sẽ không tạo tài khoản ở Luyện Thi PRO với các thông tin giả tạo hay không chính xác về tên họ, email và số điện thoại.

    Khi tạo tài khoản ở Luyện Thi PRO, bạn đồng ý nhận những email cập nhật các tính năng và bài viết mới, cũng như những email thông báo các khuyến mãi ở Luyện Thi PRO. Trong những email như vậy, Luyện Thi PRO sẽ cung cấp đường link ở cuối email để bạn có thể hủy đăng kí nhận thông báo đó bằng cách kích vào link đó.

  2. Bạn sẽ không cố tình tăng điểm số của bạn ở Luyện Thi PRO một cách giả tạo. Nếu Luyện Thi PRO, bằng những cách của mình, xác định rằng bạn đang cố tình tăng điểm của mình một cách giả tạo, Luyện Thi PRO giữ quyền giảm điểm số của bạn xuống một mức mà Luyện Thi PRO cho là phù hợp.

  3. Bạn sẽ không truy cập Luyện Thi PRO bằng các chương trình tự động.

  4. Trong quá trình sử dụng ở Luyện Thi PRO, tất cả những dữ liệu, bao gồm các thông tin về kết quả và lịch sử học tập của bạn, tài liệu học tập, hình ảnh, âm thanh và tất cả các dữ liệu khác do bạn tạo ra hay được thu thập bởi Luyện Thi PRO thông qua việc học của bạn, dù miễn phí hay không, sẽ là tài sản tuyệt đối và của riêng Luyện Thi PRO.

  5. Bạn sẽ không sao chép, phát tán hay phát hành bất kì tài liệu nào có ở Luyện Thi PRO, dù miễn phí hay không, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Luyện Thi PRO. Tuy nhiên, bạn có thể để đường dẫn Web (link) đến những tài liệu ở Luyện Thi PRO.

Nếu bạn vi phạm bất kì điều khoản sử dụng nào ở trên, được xác định theo cách của riêng Luyện Thi PRO, Luyện Thi PRO giữ quyền khóa tài khoản của bạn vô thời hạn, và việc này có thể khiến cho bạn không còn có thể sử dụng những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đã mua ở Luyện Thi PRO (nếu có).

Cập nhật của các điều khoản

Theo thời gian, Luyện Thi PRO sẽ cập nhật những điều khoản trong thỏa thuận này: bao gồm việc thêm các điều khoản mới, chỉnh sửa nội dung của những điều khoản đã có, hay bỏ đi hoàn toàn những điều khoản đã từng áp dụng trước đó.

Tất cả các điều khoản sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được công bố ở trang này (https://luyenthipro.com/terms/).

Bạn hãy xem trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn nắm rõ những điều khoản mới nhất.

Toàn bộ thỏa thuận

Tất cả những điều khoản trên là toàn bộ bản hợp đồng giữa Luyện Thi PRO và bạn về tất cả những khía cạnh của việc sử dụng Luyện Thi PRO của bạn. Những điều khoản này sẽ thay thế cho những điều khoản ở trước đó.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có câu hỏi nào về những điều khoản này, bạn hãy liên lạc với chúng tôi:

  • Email: [email protected]
  • Di động: 0916 92 1419
  • Địa chỉ trụ sở: ARC REAL Building, Số 1 Nguyễn Duy, P.3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM